Kategori PermohonanLepasan SPM/Setaraf
Kategori permohonan untuk pemohon lepasan SPM/Setaraf adalah seperti berikut:
  • Kategori A • Pemohon yang menggunakan kelayakan SPM tahun semasa
  • Kategori B • Pemohon yang menggunakan keputusan SPM bukan tahun semasa