SENARAI PILIHAN INSTITUSI & AGENSI DALAM UPUONLINE

UNIVERSITI PENYELIDIKAN (MRUN)

UNIVERSITI MALAYA

UM

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

UKM

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

USM

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA

UPM

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

UTM

UNIVERSITI TEKNIKAL (MTUN)

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN

UTHM

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA

UTEM

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS

UNIMAP

UMP

UNIVERSITI KOMPREHENSIF (MCUN)

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

UiTM

UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

UMS

UNIVERSITI MALAYSIA SARAWAK

UNIMAS

UNIVERSITI BERFOKUS (MFUN)

UUM

UPSI

UMT

UMK

UPNM

UNIVERSITI ISLAM (MIIUN)

UIAM

UniSZA

USIM

KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI

POLITEKNIK

KOLEJ KOMUNITI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

IPG

BAHAGIAN MATRIKULASI

INSTITUT LATIHAN KEMAHIRAN AWAM (ILKA)

JTM

BLKP

IKBN

MARA